Locaties van der Avoird Trayplant

De Leeuwerik in Bavel (hoofdlocatie)

Voorjaar 2014 is er begonnen met het aanleggen van de eerste trayvelden – in totaal bijna 19 ha – voor de longcane’s in Bavel. De eerste 8 velden zijn inmiddels al in gebruik genomen. In april 2015 is er gestart met de bouw van de nieuwe kas van 20.000 m2, loods, koelcellen en kantoorruimte. In 2017 zal de laatste 10.000 m2 kas gezet worden alsmede een buffertank van 500.000 liter.

De Rimpelaar in Molenschot

De locatie aan de Rimpelaar in Molenschot bestaat uit 34.000 m2 trayveld en 5.000 m2 kas. Op de trayvelden worden aardbei trayplanten opgekweekt, in de kas wordt in het voorjaar moedermateriaal voor frambozen ingelegd waar later stek van wordt gesneden. Na de stekperiode van de frambozen staan hier hoofdzakelijk aardbei trayplanten in.

Schoolstraat in Molenschot

Aan de Schoolstraat in Molenschot is net geen 20.000 m2 kas aanwezig waar frambozen gestekt worden. Deze kas wordt tevens gebruikt om moedermateriaal voor aardbeien te telen waar later stekjes van worden gesneden. Daarnaast is hier een luisvrije tent aanwezig die dient voor de opkweek van 1e generatie moedermateriaal framboos. Evenals op de Rimpelaar staat deze kas na de stekperiode van frambozen, vol met aardbei trayplanten.

Machielsen in Molenschot

Aan de Bavelseweg bevindt zich locatie “Machielsen” (56.000 m2). Deze locatie staat geheel in het teken van de opkweek van frambozen moedermateriaal. Deze moederplanten vormen de basis voor de verse planten framboos die wij als eindproduct leveren..

Peeters in Molenschot

De tweede locatie aan de Bavelseweg is “Peeters” (28.000 m2). Hier wordt tevens moedermateriaal van framboos gemaakt. Daarnaast staan hier onze demotunnels van aardbei en framboos. In deze tunnels wordt er hard gewerkt om de kwaliteit van onze producten continue te verbeteren en om onze proeven en ons assortiment te laten zien aan onze klanten.