Organisatie & Personeel

De kracht van ons bedrijf (en gelukkig van vele andere bedrijven) ligt bij de mensen die er werken. De kennis, kunde – maar zeker ook- de sociale kracht die zij gezamenlijk als team uitstralen, zorgt dat v.d. Avoird Trayplant kan groeien naar de doelstellingen die wij als bedrijf hebben gesteld. Binnen onze organisatie heeft ieder personeelslid de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. De snelheid en groei is aan het individu. Door de gezamenlijke doelstellingen en individuele ontwikkelingsmogelijkheden, is ons team een zeer stabiele factor binnen het bedrijf en hebben we weinig  verloop.

Door de samenwerking met “Talent2Work” proberen wij er ook voor te zorgen dat er mensen instromen die in het verleden nauwelijks meer in de arbeidsmarkt actief zijn geweest.

logo gem Gilze Rijen

Talent2Work is een initiatief van de gemeente Gilze en Rijen. Doel van dit project is zoveel mogelijk mensen met een uitkering te laten uitstromen naar werk.