Milieu & Natuur

Als je werkt binnen de agrarische sector is de liefde voor natuur en milieu bijna een vanzelfsprekendheid! Binnen onze eigen locaties proberen we een juiste inpassing in de omgeving te realiseren. We werken hier zoveel mogelijk met natuurlijke en inheemse vegetatie. De els speelt hierbij een essentiële rol in de afscheiding van de percelen.

In de zomer dient deze haag onder andere als natuurlijke windvanger voor onze gewassen.  ’s Winters is hij uitermate geschikt als overwinteringsplaats voor “natuurlijke vijanden” (klik op de link voor een klein overzicht van natuurlijke vijanden). Diverse Orius-soorten en sluipwespen (zie grote foto) kunnen vanwege de open structuur van de bast goed overwinteren. Met name in het voorjaar zijn deze “gasten” zeer welkom om eventuele luizen en tripsen, die de gewassen kunnen aantasten, op een natuurlijke wijze te bestrijden.

Locatie De Leeuwerik

Op onze locatie – De Leeuwerik, welke in 2015 gebouwd is – hebben wij nog meer rekening gehouden met natuur en milieu. Onderstaand enkele punten:

  • Samen met natuurvereniging Mark en Leij is gewerkt aan een beplantingsontwerp voor De leeuwerik 2016.
  • Aan de zuidkant van het perceel is gekozen voor een brede strook welke is aangelegd met inheemse struikgewassen.
  • De poorten zijn aan deze zijde aangepast aan hun omgeving (hout).

Poort

  • Op De Leeuwerik wordt ál het drainwater opgevangen en hergebruikt. Dit is meer dan dat er wettelijk is vastgesteld. Hiervoor is een traag zandfilter aangelegd, die ervoor zorgt dat het hergebruikte water volledig vrij is van ziektekiemen.
  • Voor de teelt van framboos in potten (zgn. long canes) is gekozen voor een langzaam werkende meststof.
  • In de kas is gekozen voor grondverwarming. Dit heeft energie- en milieutechnisch  vele voordelen.
  • De warmte die vrijkomt van de koelinstallatie wordt weer gebruik om de sociale ruimte (kantoor & kantine) te verwarmen.
  • Net als op andere locaties is hier ook een valkenkast geplaatst.

20150629_100920

Op locatie Rimpelaar krijgen wij elk jaar bezoek van de familie “Van der Valk”