Maatschappelijk ondernemen

Hoofddoelstelling:

Het leveren van een vitale plant met een strategisch advies waardoor de klant het hoogst mogelijk financieel rendement op lange termijn kan behalen zodat er een hechte relatie ontstaat met de afnemer.

Nevendoelstellingen:

Het creëeren van een goede en sociale werkplek voor het personeel;

Het opbouwen van een langdurige relatie met personeel, klanten en leveranciers;

Het in stand houden, en waar nodig uitbreiden, van het kennisniveau en het netwerk;

Het stimuleren van interactie tussen bedrijf en afnemers;

Het telen van een maatschappelijk verantwoord product met minimale belasting van het milieu;

Het spreiden van risico’s door meerdere teelten uit te voeren;

Het zorgen dat 1 teelt niet meer dan 25% van de totale omzet doet.