Maatschappelijk ondernemen (onder constructie)

Hoofddoelstelling:

Het leveren van vitale planten met een strategisch advies waardoor de klant het hoogst mogelijke financieel rendement op lange termijn kan behalen zodat er een hechte relatie bestaat met de afnemer.

Nevendoelstellingen:

Het creëeren van een goede en sociale werkplek voor het personeel;
Het opbouwen van een langdurige relatie met personeel, klanten en leveranciers;
Het in stand houden en, waar nodig, uitbreiden van het kennisniveau en het aanwezige netwerk;
Het stimuleren van interactie tussen bedrijf en afnemers;
Het telen van een maatschappelijk verantwoord product met minimale belasting van het milieu;
Het spreiden van risico’s door meerdere teelten uit te voeren.

Milieu & Natuur

 

Organisatie & Personeel

Omgeving