Bewortelde stek

e modules/plugaardbeistek (misted tip)

Deze stek wordt met name ingezet voor een vroege normale teelt, geplant in plastic ruggen of veenbalen.
Met name op de zwaardere gronden heeft deze plant voordelen t.o.v. een verse plant.
Weggroei, uniformiteit en gelijke productie zijn de belangrijkste voordelen.