Nieuwbouw duurzame toekomst

Van der Avoird Trayplant bouwt aan een duurzame toekomst

Door de verplaatsing en optimalisatie van ons vermeerderingsbedrijf geven wij grond terug aan de natuur. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
We hopen medio februari 2022 ons duurzame project af te ronden.
Onze innovatieve manier van vermeerderen draagt bij aan de toekomstige voedsel- en energievoorziening waarbij we tevens een verbinding leggen tussen platteland en stad met respect voor People & Planet!

Van der Avoird Tryplant is niet alleen een bedrijf met een gezond product. Wij hebben ook een duurzame droom die we willen delen!

Juist die balans tussen People (omgeving en de mensen die er werken) Planet (hergebruik van water, meststoffen biologische bestrijdingsmiddelen, biodiversiteit) en Profit (Rendabel bedrijf blijven wat toekomst bestendig is) is voor ons het complete verhaal van duurzaamheid.
We hebben hier dan ook de afgelopen 10 jaar flink in geïnvesteerd. Deze 3 p’s zijn binnen ons bedrijf in alles terug te vinden. Dit resulteert nu in een hoger level waarin we dit alles willen delen met de maatschappij.
Wij geloven dat het mogelijk is om te voorzien in de groeiende voedselbehoeften van de maatschappij met een positieve impact op de natuur. De wijze om dit te realiseren berust op het inzetten van bestaande en innovatieve duurzame productiemethoden in combinatie met een duurzame energievoorziening en waterhuishouding. Het resultaat is een efficiënte duurzame bedrijfsvoering met een opbrengst per hectare die substantieel hoger ligt en een positieve impact heeft op de natuur en maatschappij.

In het menu hiernaast kunt u onze 3 p’s nieuwsberichten bekijken.