Goed Boeren voor Natuur & Maatschappij

Een uniek platform om Agrariërs en Gemeenten te inspireren en aan te zetten om samen duurzame stappen te maken.

 

Stel je voor…
Een agrarisch bedrijf dat energie levert aan woningen in de omgeving. Klimaatneutraal. Dat het land openstelt en producten en kennis deelt. Dat grond teruggeeft aan de natuur en efficiënter produceert. Meer biodiversiteit. Een bedrijf dat economisch rendeert en arbeid genereert voor mensen met een afstand tot de markt. Verbinding tussen platteland en stad. Lokaal en schaalbaar. Een bedrijf dat Profit maakt met respect voor People & Planet!  Een concept dat duurzaam bijdraagt aan de toekomstige voedsel- en energievoorziening.

 

Quote Peter van der Avoird: “Bij Goed Boeren is grondbezit niet de altijd de belangrijkste zekerheid om een rendabel agrarisch bedrijf te voeren. Die tijd is voorbij. Het versneld toepassen van nieuwe duurzame productietechnieken binnen de bedrijfsvoering is hierbij essentieel.”

 

Goed Boeren wordt ondersteund door stakeholders zoals Rabobank, ZLTO, REWIN, Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant en Kopgroep Vitaal Platteland RWB.

 

Contact?
Het platform geeft concrete handvatten voor Agrariërs en Gemeenten die direct toegepast kunnen worden in de praktijk. Interesse om de showcase (online) te bezoeken? Wij zijn bereikbaar via het contactformulier.