Goed Boeren geeft Energie

Goed Boeren geeft Energie aan Maatschappij & Natuur
Een unieke showcase om Agrariërs en Gemeenten te inspireren en aan te zetten om samen duurzame stappen te maken.

Stel je voor…
Een agrarisch bedrijf dat energie levert aan woningen in de omgeving. Klimaatneutraal. Dat het land openstelt en producten en kennis deelt. Dat grond teruggeeft aan de natuur en efficiënter produceert. Meer biodiversiteit. Een bedrijf dat economisch rendeert en arbeid genereert voor mensen met een afstand tot de markt. Verbinding tussen platteland en stad. Lokaal en schaalbaar. Een bedrijf dat Profit maakt met respect voor People & Planet! Daarom geeft Goed Boeren Energie.
Een concept dat duurzaam bijdraagt aan de toekomstige voedsel- en energievoorziening.

Quote Peter van der Avoird: “Bij Goed Boeren geeft Energie is grondbezit niet de altijd de belangrijkste zekerheid om een rendabel agrarisch bedrijf te voeren. Die tijd is voorbij. Het versneld toepassen van nieuwe productietechnieken in combinatie met duurzame energie-opwekking binnen de bedrijfsvoering is hierbij essentieel.”

Goed Boeren geeft Energie is een initiatief van Van der Avoird Trayplant. Het programma Food Forward van de Rabobank heeft de showcase ondersteund.

 Contact?
De showcase geeft concrete handvatten voor Agrariërs en Gemeenten die direct toegepast kunnen worden in de praktijk. Interesse om de showcase (online) te bezoeken? Wij zijn bereikbaar via het contactformulier.