Doelstelling

Doelstellingen

Het leveren van vitale planten met een strategisch advies waardoor de klant het hoogst mogelijke rendement kan behalen.

Nevendoelstellingen

  • Kennisniveau en netwerk in stand houden en waar nodig uitbreiden;
  • Spreiding van risico door meerdere soorten teelten uit te voeren;
  • Eén teelt mag maximaal 35% van de omzet genereren;
  • Infrastructuur en teeltsystemen aanpassen waar eventueel mogelijkheden zijn;
  • Grote mate van interactie tussen bedrijf en afnemers;
  • Een maatschappelijk verantwoord product telen, waarbij milieubelasting tot het minimum wordt beperkt;
  • Geteelde producten ondersteunen met – indien wenselijk – persoonlijk advies;
  • Een goede en sociale werkplek creëren voor het aanwezige personeel;
  • Langdurige relatie opbouwen met personeel, klanten en leveranciers.