Zonnepanelen op water

De tuinbouw begint de voordelen van zonnepanelen op water steeds beter te kennen.
Ook wij zijn hier volop mee aan de slag.

Zonnepanelen op water zorgen voor een dubbel gebruik van schaarse ruimte, het bufferen van water in droge en natte tijden, veel minder algengroei en de panelen hebben een hoog rendement door het koelende effect van het water. Zeker op zonnige warme dagen is dat een voordeel. Op jaarbasis is hierdoor het rendement ongeveer tien procent hoger.

De plaatsing van de 2.304 stuks panelen in ons bassin aan de Rimpelaar wordt gedaan door Qies uit Gilze. Zij verwachten een opbrengst per paneel van 450 Watt piek per paneel wat een totale opbrengst per jaar oplevert van 1.036.800 Watt piek.

In week 37 en 38 zullen 150 pallets met de fundering (drijfinstallaties) arriveren in Molenschot. De fundering zal gelegd en verankerd worden door diverse kikvorsmannen. Daarna zullen de panelen op de fundering gemonteerd worden en alles aangesloten worden naar speciale patchkasten.

 

Cittaslow Open Dag 26 september 2021

Cittaslow streeft naar een duurzame omgeving die verbonden is met een kwalitatief hoogwaardig landschap, waar een krachtige sociale gemeenschap aanwezig is die door de gemeente ondersteund wordt. Cittaslow-gemeenten zijn gemeenten die onder de invloed van Slow Food proberen het beste te halen uit de moderne tijd, terwijl ze toch hun identiteit blijven behouden. Dit komt allemaal voort uit het oorspronkelijke idee van Paolo Saturnini, de vroegere burgemeester van Greve in Chianti, dat de burgemeesters van enkele plaatsen moesten samenwerken met elkaar en met Slow Food voor de maatschappelijke opgave stonden om de kwaliteit van leven voor ons en toekomstige generaties te behouden en te versterken. Nu is de samenwerking al gegroeid tot ruim 250 gemeenten in 30 landen. Het koppelt overheden, inwoners en leden die gezamenlijke ervaringen willen delen, waardoor de filosofie gaat over goede kwaliteit van voedsel, maar juist ook over duurzaamheid, gastvrijheid en sociale diensten. Een nieuw soort landbouw (agro ecologie) en een ethische manier van consumeren worden ondersteund.

Op 26 september dragen wij, als supporter van Cittaslow, graag bij aan dit gedachtengoed. Wees welkom!

Van der Avoird Trayplant bouwt aan een duurzame toekomst!

Van der Avoird Trayplant bouwt aan een duurzame toekomst.

Door de verplaatsing en optimalisatie van ons vermeerderingsbedrijf geven wij grond terug aan de natuur. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
We hopen medio februari 2022 ons duurzame project af te ronden.
Onze innovatieve manier van vermeerderen draagt bij aan de toekomstige voedsel- en energievoorziening waarbij we tevens een verbinding leggen tussen platteland en stad met respect voor People & Planet!

 

Binnenkort meer informatie.

Goed Boeren voor Natuur en Maatschappij

Mooi om een bijdrage met Goed Boeren te hebben mogen leveren aan het startsymposium van ZLTO van GreenTechPortBrabant. Een platform en netwerk dat de positie van de tuinbouw in Brabant versterkt en uitbouwt.

Dit sluit naadloos aan op een van de ambities van Goed Boeren: het activeren en helpen van de sector om de agrarische bedrijfsvoering duurzaam te innoveren.

Check de video van het symposium voor een impressie met daarin ook een kort interview met Goed Boeren.

Voor meer informatie bekijk op onze website de Goed Boeren pagina!