Werklocatie maandag 21 augustus.

Zaterdag wordt er niet gewerkt.

Maandag is het werken op locatie “Schoolstraatnr:62”  in Molenschot. 

Dit is in de bebouwde kom van Molenschot.

Daar gaan jullie in de kas aardbei plantjes stekken.

 

 

 

 

 

 

Nieuw adres Van der Avoird Trayplant

Vanaf 11 januari 2016 is ons nieuwe bezoek- en laadadres:

De Leeuwerik 1, 4859 AC Bavel
Tel.: +31 (0)161 451427
Fax.: +31 (0)161 453625

Zuil Leeuwerik 2