Samen werken aan waterhergebruik

ARTIKEL WATERSCHAP BRABANTSE DELTA / SAMEN WERKEN AAN WATERHERGEBRUIK

Trayvelden vol staan er op vijf locaties van Peter van der Avoird. Met zijn team kweekt hij op ruim 35 hectare aardbei- en framboos-uitgangsmateriaal*. Dat kost heel wat water. ‘Veel minder dan vroeger, dat wel. Nieuwe zuiveringstechnieken brengen veel voortgang’. legt Peter uit. Vooruitstrevend als Van der Avoird Trayplant is, loopt het bedrijf dan ook ruim voor op wat de wet op dit gebied vereist. ‘Maar dat wil niet zeggen dat we klaar zijn.  We willen het meest duurzame bedrijf zijn in de sector en zoeken daarom altijd naar uitdagingen om verder te gaan.
Daar werken we regelmatig met Waterschap Brabantse Delta aan. Altijd heel plezierig overigens, het zijn vrijwel allemaal gedreven mensen die stappen vooruit willen zetten. dat geldt ook voor de partners waarmee we het RECUPA-project uitvoeren.
RECUPA staat voor (RECirculatie zonder Uitspoeling of Puntlozing tijdens de opkweek van de Aardbei). In dit Europees gesubsidieerd project onderzoeken de betrokken partners welke manieren van recycleren van water er al zijn, welke manieren we verder kunnen onderzoeken en wat de voor- en nadelen van al die systemen zijn. Daar is het Waterschap bij betrokken, maar ook bijvoorbeeld de Proeftuin Meerle. De proeven liggen uit bij twee Belgische en twee Nederlandse telers, die zich in verschillende fasen van verduurzaming bevinden.
Samen willen we nog verder optimaliseren. Het liefst naar 100% hergebruik. Of dat uiteindelijk mogelijk is? Als je ziet hoever we met innovaties al zijn gekomen dan heb ik goede hoop. En het geeft veel energie om daar met deze groep aan mee te kunnen werken.’