Forse besparing op gasverbruik !

We zijn aan het verduurzamen in de breedste zin van het woord.

Gezondheid voor de medewerker, onze planten, de consument, de omgeving, de branche en ons bedrijf.
We proberen met “gezond boerenverstand” te verduurzamen. Dat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de economische mogelijkheden zoals diverse onlogische subsidies, maar dat we ons altijd de vraag stellen ‘is het werkelijk duurzaam en draagt het bij aan het geheel op de lange termijn ?’.

WKO Installatie (=Warmte Koude Opslag)
In de WKO installatie wordt het natuurlijk grondwater in de dieper liggende bodem benut als energiebuffer.  Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het gasverbruik fors teruggedrongen wordt.
Wil je weten wat bij ons al duurzaam is en wat we de komende jaren nog gaan ondernemen op dit gebied ? Via de website en diverse andere media zullen we dit gaan laten zien.