Werklocatie maandag 21 augustus.

Zaterdag wordt er niet gewerkt.

Maandag is het werken op locatie “Schoolstraatnr:62”  in Molenschot. 

Dit is in de bebouwde kom van Molenschot.

Daar gaan jullie in de kas aardbei plantjes stekken.